banner-location-big banner-location-small

Location
Hà Nội

 

Hà Nội

Reservation Line 098-12345-450098-12345-450

MinhChay Mã Mây

MinhChay Mã Mây

Số 30 Mã Mây, Hoàn Kiếm, HN

Thứ Hai – Chủ Nhật: 10:00 – 23:00 (LO: 22:30)

MinhChay Xuân Diệu

MinhChay Xuân Diệu

Số 45 Xuân Diệu, Tây Hồ, HN

Thứ Hai – Chủ Nhật: 10:00 – 23:00 (LO: 22:30)