Access

Reservation Line 0358-130-426

icon map

Số 30 Mã Mây, Hoàn Kiếm, HN

icon time

Thứ Hai – Chủ Nhật: 10:00 – 23:00 (LO: 22:30)

ReservationMinhChay Mã Mây