Đăng vào

Tôi đang học phật pháp và những điều cần lưu ý để trở thành một Phật tử. Nhiều người nói là một Phật tử nên ăn chay 10 ngày trong 1 tháng. Tuy nhiên, có người nói chỉ ăn chay mùng 1 và ngày rằm, nhiều thông tin làm tôi không thể biết tin ai. Chuyên gia có thể giải đáp giúp tôi là một Phật tử nên ăn chay vào những ngày nào trong tháng được không?

Phật tử thì nên ăn chay vào những ngày nào trong 1 tháng

Lời Phật dạy nghìn năm vẫn vẹn nguyên sự minh triết đến ngày nay: “Ăn chay là cốt yếu để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng. Phật tử không lý nào lại không thực hành đức từ bi trong đời sống của mình từ ý nghĩ, lời nói, cho đến cách ăn uống”.

ăn chay vào những ngày nào trong tháng

Các ngày ăn chay trong 1 tháng của Phật tử là những ngày nào?

Quả vậy, cách ăn uống chính là thể hiện đức từ bi của mỗi người. Nói thế không có nghĩa là những người ăn mặn không từ bi. Người Việt ta vẫn có câu: Tu tại thân hơn tu tại miệng. Thế nhưng, đã là người Phật tử, đã theo tín ngưỡng nhà Phật, thì cần phải quán chiếu vấn đề thấu suốt hơn. Trong đó, việc nắm rõ các ngày ăn chay trong tháng là việc nên làm.

Trước tiên, giải mã chữ chay. Đó là cách đọc chệch đi của chữ trai, dịch từ Phạn âm (Upavasatha), có nghĩa là Thanh Tịnh và một nghĩa nữa là thời thực. Ăn chay theo quan niệm Phật giáo có ăn chay trườngăn chay kỳ. Ở đây, chúng ta đang bàn đến ăn chay kỳ, cụ thể hơn là các ngày ăn chay trong 1 tháng.

Các ngày ăn chay trong 1 tháng.

Ăn chay kỳ trong tháng có các thuyết: Nhị trai, Lục Trai, Thập trai. Ngoài ra, ăn chay kỳ trong năm còn có thêm Nhứt ngoạt trai (ăn chay nguyên 1 tháng hoặc giêng,hoặc tháng 7, hoặc tháng 10), Tam ngoạt trai (ăn chay tháng giêng, tháng 5, tháng 9)

Nhị trai: ăn chay mỗi tháng 2 lần vào ngày mùng một và rằm
Tứ trai: ăn chay mỗi tháng 4 lần gồm các ngày mùng 1, mùng 8, rằm, 23 (hoặc 4 ngày ba mươi, mùng 1, 14, rằm).

ăn chay vào những ngày nào trong 1 tháng

Trong 1 tháng, chay kỳ có nhị trai, tứ trai, lục trai và thập trai

Lục trai: ăn chay mỗi tháng 6 lần gồm các ngày mùng 8,14,15,23,29,30 (tháng thiếu thì ngày 30 đổi lại ngày 28).
Thập trai: ăn chay mỗi tháng 10 lần gồm các ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 (tháng thiếu 27, 28, 29)

Về điển tích, thực ra các ngày ăn chay trong tháng gồm nhị trai và tứ trai không có bất cứ điển cứ nào ghi lại. Cho nên có thể thấy được rằng đây là bước tập lần để người Phật tử đi từ kỳ chay đến trường chay. Hơn thế nữa, với khoảng cách các ngày chay đều nhau như vậy, cũng là cách để giảm nghiệp báo cho chúng sanh, giúp Phật tử có thời gian chiêm nghiệm lại những thiện ác mình làm, để giảm ác tích thiện. Khoảng thời gian khoảng 14 ngày ăn mặn thì lại xen kẽ 1 hoặc 2 ngày ăn chay, như thế để hạn chế sát sanh và sanh ý niệm tà ác nặng thêm trong lòng mỗi người.

Trong khi đó, điển tích ghi lại rằng, sở dĩ có Lục trai ấy bởi vì vào những ngày này, Tứ Thiên Vương sẽ xem xét những việc lành dữ của nhân gian, và cũng vào những ngày này, cái ác đang chực chờ những người làm ác. Chính vì vậy, ăn chay để tâm trong sạch, thân không vẩn bùn nhơ, thì ác quỷ không thể làm hại được. Không những thế, người ăn chay vào những ngày này trong tháng còn nên giữ giới, tụng kinh, tu phước, thì sẽ gặp dữ hóa lành, gầy dựng được nhiều công đức.

các ngày ăn chay trong 1 tháng

Những ngày ăn chay trong 1 tháng đều theo điển tích của Phật

Với thập trai, kinh Địa Tạng có ghi lại rằng, vào 10 ngày này, nếu chúng sanh đứng trước tượng Phật, Bồ Tát, Hiền, Thánh mà tụng kinh này trì niệm, thì sẽ tránh được tai nạn cả bốn phương, trong suốt 100 tuần.

Thế đấy, nếu đã là phật tử thì nên ăn chay vào những ngày này trong tháng. Ngoài ra, có thể tùy duyên phát tâm chay và ăn chay vào bất cứ ngày nào mình cảm thấy thuận tiện. Tuy nhiên, cũng đừng quá chấp nhất về các ngày ăn chay trong tháng chỉ để mà ăn để chứng minh với thần phật. Hãy ăn chay từ trong chánh niệm, không vì háo danh mà ăn chay, không vì lòng kiêu mạn mà khinh thường những người ăn mặn, như thế, mới thực đúng ý nghĩa của các ngày ăn chay.

Cùng với đó, ăn chay không phải ngày một ngày hai mà thành. Nếu người Phật tử chưa quen, hoàn toàn có thể giản lược ngày chay để cơ thể tập quen dần với thức ăn chay. Dần dần, việc ăn chay sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, hướng đến việc trường chay trong tâm thức êm đềm và khí chất thanh cao nhất.

Nguồn: https://minhchay.com

One thought on “Giải đáp: Phật tử thì nên ăn chay vào những ngày nào trong 1 tháng?

 1. Russellactix says:

  This kind of wide lace hairpiece seems extremely reasonable which is Wigs For Black Women
  produced from superior lace material obtaining the Wigs For Women
  authentic seem. Not merely thus giving an all-natural character Wigs For Women
  it provide a trendy look for the eye. The head of hair in this hairpiece usually entirely possible that it’s developing from the head as well as equally dispersed Wigs For Women
  . A few suppliers currently want to help to make his or her ribbons front real human hair wigs affordable so that girls that require it could afford to buy it.
  When these kind of hair pieces tend to be use the optimal way, it might genuinely offer a all-natural Wigs For Women
  physical appearance. This is why it will be considerable regarding clientelle to understand the different designs since hairpieces are generally stuck for the all-natural hair line also it can Especially Yours Wigs
  furthermore glue directly into the tip of the locks.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi tư vấn