TIỀN HIẾU VÀ ĐẠI HIẾU

Mua Vu lan bao HIẾU đang về, mọi người thường bảo nhau ăn chay, trì giới, báo HIẾU cha mẹ hiện tiền….cha mẹ quá vãng.
Chữ HIẾU:” Bách hạnh hiếu vi tiên”- Trăm đạo hạnh, chữ HIẾU đứng đầu. Qua tìm hiểu kinh điển, học hỏi giáo điều của các bậc thánh hiền, chúng ta thấy chữ HIẾU có 2 loại hay là 2 mức độ khác nhau là ĐẠI HIẾU và TIỀN HIẾU

TIỀN HIẾU là những việc làm nhằm chăm lo đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho cha mẹ như là cho ăn cho mặc, chăm lo sức khoẻ, thuốc thang khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, ở bên cạnh an ủi, yêu thương, tình cảm cha mẹ về già. Khuất núi thì mai táng chu toàn, thường niên khói hương cúng tế…
Dù thân người khó đặng, nhưng vật chất vô thường. Sinh Lão Bệnh tử không ai tránh khỏi. Cho dù chúng ta thương yêu hiếu thảo chăm sóc cha mẹ đến đâu thì rồi cuối cùng cũng tử biệt sinh ly. Cho nên hiếu thảo vật chất chỉ là TIỀN HIẾU mà thôi.
 Khuyên cha mẹ ăn chay, trì giới làm việc thiện là Đại Hiếu của người con

Khuyên cha mẹ ăn chay, trì giới làm việc lành là việc làm người con ĐẠI HIẾU  

Khi cha mẹ sinh tiền không ăn chay trì giới, không quy y, tam bảo, không tôn kính chư tăng, ăn thịt uống rượu, giết hại chúng sinh, làm nhiều điều ác trái với đạo trời làm sao lên thiên đàng. Oan Oan tương báo, giao nhân nào gặt quả đấy. Khi cha mẹ mất rồi linh hồn đi về đâu? Lên thiên đàng nào? Xuống địa ngục nào? Ai biết được đâu?  Vì vậy lỡ họ doạ địa ngục thì sao? Chúng ta làm gì để có thể giúp được cho cha mẹ mình đây? Đó là việc làm của những người con “ĐẠI HIẾU”.
2056 năm trước , thời đức Phật, Mục Kiền Liên nhờ thành tâm, tinh tấn tu hành thiền định, tôn kính tam bảo, vâng lời phật dạy đã cứu mẹ thoát khỏi địa ngục, sanh cõi trời. Đó là ĐẠI HIẾU Mục Kiền Liên. Tấm lòng hiếu thảo, báo ân cha mẹ của ngài lan truyền khắp các cõi trời và đất, truyền mãi đến ngày nay.
Để trở thành người con Đại Hiếu không hề khó. Ăn chay, trì giới, hành thiền ngày nay được chính phủ thế giới vận động, người dân ủng hộ. Đó là xu hướng văn minh thế giới, khoa học đã chứng minh. Người con Đại Hiếu là người con biết khuyên cha mẹ ăn chay, trì giới, hành thiền.
Minh Chay Vegan Restaurant

Nguồn: http://minhchay.com

TIỀN HIẾU VÀ ĐẠI HIẾU
Đánh giá bài viết

Bạn đang xem bài viết: TIỀN HIẾU VÀ ĐẠI HIẾU trong chuyên mục: Tin tức món chay, đồ chay

ĐẶT BÀN NGAY

Hoặc gọi ngay
098 12345 45

Để thưởng thức món chay ngon đặc sắc và nhận những ưu đãi đặc biệt!


CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP

ĐẶT BÀN 098 12345 45